Opiskelijat Sotungin etälukiossa

Asiasanat

Koulutus
etälukion opiskelijat

TUTKINTOTAVOITTEISET

Tavoitteesi etälukiossa on suorittaa yo-tutkinto ja/tai aikuislukion päättötodistus.

Ilmoittautumisen jälkeen opinto-ohjaaja sopii kanssasi yhteisen tapaamisajan perehdytyskeskustelulle. Varaa mukaasi tarvittavat todistukset (peruskoulun päättötodistus ja todistukset mahdollisista muista opinnoista ja tutkinnoista). Yhdessä opinto-ohjaajan kanssa laaditte ensimmäisen vuoden opiskelusuunnitelmasi. Opiskelusuunnitelmaa voit muuttaa ja täydentää koko opiskelusi ajan, tahtia voit kiristää tai väljentää oman elämäntilanteesi mukaan. Opinto-ohjaajan yhteystiedot löydät Yhteystiedot-valikosta.

AINEOPISKELIJAT

YKSITTÄISEN KURSSIN/OPINTOJAKSON / KURSSIEN/OPINTOJAKSOJEN SUORITTAJAT

Täydennät etäopiskelulla varsinaisia opintojasi muussa oppilaitoksessa, tai opiskelet etäkursseja/opintojaksoja muuten vain.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostia muutaman päivän sisällä. Toisen asteen oppilaitoksessa samanaikaisesti opiskelevan tulee ilmoittaa, missä suorittaa päätoimisesti opintojaan (lukio tai ammatillinen). Muille kuin vantaalaisen 2. asteen oppilaitoksen opiskelijoille yksittäisten kurssien/opintojaksojen suorittaminen on maksullista. Lue lisää kohdasta Pääsyvaatimukset. Sotungin etälukiossa on mahdollista myös täydentää olemassa olevaa yo-tutkintoa. Kysy tästä mahdollisuudesta lisää etälukion opinto-ohjaajilta.

VANTAAN PÄIVÄLUKIOLAISET

Vantaalaisen lukion opiskelija käy oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan luona keskustelemassa valinnoista ja opinto-ohjaajasi esittelee sinulle etälukion käytänteet. Etälukio-opintoja varten sinun täytyy ilmoittautua etälukioon opiskelijaksi (www.etalukio.fi) saadaksesi etälukion Wilma-tunnuksen. Tämän jälkeen voit ilmoittautua etälukion kursseille/opintojaksoille oman opinto-ohjaajan kautta. Muista ilmoittautua hyvissä ajoin ennen jakson alkamista.

VANTAAN YHDEKSÄSLUOKKALAISET

Vantaalaisten 9.-luokkalaisten lukiokurssien/opintojaksojen suorittaminen Sotungin etälukiossa

HUOM! Opintoja voivat tällä hetkellä suorittaa vain Vantaan peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset oppilaat.

Lukuvuoden 2021-22 alussa lukiot siirtyvät asteittain uuteen opetussuunnitelmaan. Aiemman opetussuunnitelman kurssien vastaavuuksista voi kysellä etälukion aineenopettajalta, mutta lopullisesti kurssien hyväksilukemisen päättää oppilaan tuleva lukio.

Ilmoittautuminen: Yläkoulun opettaja ja oppilas täyttävät yhdessä etälukion opettajan lähettämän ilmoittautumislomakkeen (täytä koneella ja tulosta allekirjoitusta varten). Lomake lähetetään etälukion ainevastaavalle opettajalle (yhteystiedot ovat alla). Tämän jälkeen etälukion opettaja lähettää yläkoulun opettajalle ja oppilaalle ohjeet kurssin/opintojakson suorittamiseen.

Yhdeksäsluokkalaiset, jotka haluavat lisähaasteita opiskeluun jo peruskoulun aikana, voivat opiskella lukio-opintoja Sotungin etälukion kautta. Peruskoulun oma aineenopettaja tukee ja ohjaa oppilastaan lukio-opintojen suorittamisessa. Sotungin etälukion opettaja seuraa oppilaan etenemistä, tarkastaa tehtäviä, antaa oppimisesta palautetta sekä arvioi kurssin/opintojakson normaalien lukion arviointikriteereiden mukaisesti.

Oppimateriaali: Oppilas saa oppimateriaalin etälukion kautta. 

Kurssin/opintojakson opiskelu: Kurssin/opintojakson suorittamiseen voi kuulua palautettavia tehtäviä, kirjan tehtävien tekemistä, erilaisia välitestejä, esseitä ym. Opiskeluohjeet saa kurssin/opintojakson opettajalta.

Koe: Kun oppilas on tehnyt tarvittavat tehtävät ja on omasta mielestään valmis kokeeseen, hänen opettajansa sopii etälukion opettajan kanssa kokeen suorittamisesta. Kokeen voi suorittaa oppilaan omassa koulussa tai hän voi tulla tekemään sen Sotungin etälukioon.

Todistus: Sotungin etälukion opettaja arvioi kokeen ja kurssin/opintojakson lukiokurssin/opintojakson arviointiperusteiden mukaisesti. Oppilas saa erillisen todistuksen suorituksestaan.

Opettajien yhteystiedot:

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Heidi Heikkilä

heidi.heikkilä@eduvantaa.fi

050 337 1845

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)

Heidi Heikkilä

heidi.heikkila@eduvantaa.fi

050 337 1845

 

ENGLANTI

Kirsi Matikainen

kirsi.matikainen@eduvantaa.fi

050 313 2679

RUOTSI

Merja Kaskela

merja.kaskela@eduvantaa.fi

040 536 7571

 

SAKSA

Juha Hirvonen

juha.hirvonen@eduvantaa.fi

050 324 0629

ESPANJA

Saila Hakaniemi

saila.hakaniemi@eduvantaa.fi

040 719 4957

 

VENÄJÄ

Kristina Tuominen

kristina.tuominen@eduvantaa.fi

050 304 3717

MATEMATIIKKA, lyhyt

Miika Karpin

miika.karpin@eduvantaa.fi

050 341 7330

 

MATEMATIIKKA, pitkä

Matti Keskinen

matti.keskinen@eduvantaa.fi

050 553 8250

FYSIIKKA

Jukka Karvinen

jukka.karvinen@eduvantaa.fi

041 545 1889

 

KEMIA

Karri Paavola

karri.paavola@eduvantaa.fi

040 068 9126

BIOLOGIA

Marianne Kovasin

marianne.kovasin@eduvantaa.fi

044 033 4589

 

HISTORIA

Matti Jussila

matti.jussila@eduvantaa.fi

050 380 0383

MAANTIEDE

Ari Immonen

ari.immonen@eduvantaa.fi

040 546 2757

 

FILOSOFIA

Antti Kuusela

antti.kuusela@eduvantaa.fi

045 340 6616

YHTEISKUNTAOPPI

Jyrki Puikko

jyrki.puikko@eduvantaa.fi

040 722 3725

 

USKONTO, ev.lut.

Teija Havana

teija.havana@eduvantaa.fi

044 581 3353

PSYKOLOGIA

Teija Havana

teija.havana@eduvantaa.fi

044 581 3353

 

ELÄMÄNKATSOMUS

Antti Kuusela

antti.kuusela@eduvantaa.fi

045 340 6616

TERVEYSTIETO

Kirsi Kukkola

kirsi.kukkola@eduvantaa.fi

040 843 3142

 

Avainsanat

Sotungin etälukio