Opiskelu Sotungin etälukiossa

Asiasanat

Hakunilan suuralueKoulutusOpiskelijat
Etäopiskelu

Sotungin etälukio pähkinänkuoressa

  • Ylioppilastutkinto
  • Lukion päättötodistus (aikuislukion oppimäärä)
  • Yksittäiset aineopinnot

Sotungin etälukion on Sotungin lukion aikuislinja. Etälukion oppimäärä perustuu aikuislukion oppimäärään (88 opintopistettä) ja opintoaika on 4 vuotta. Etälukiossa voi suorittaa lukio- ja yo-tutkinnon lisäksi yksittäisiä kursseja tai oppiainekokonaisuuksia, korottaa aikaisempia arvosanoja ja täydentää aikaisempaa yo-tutkintoa uusilla aineilla.

Nuoret Vantaan päivälukiolaiset voivat joustavasti suorittaa täydentäviä ja tutkintoaan nopeuttavia verkko-opintoja etälukiossa. Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijoille on tarjolla valmiiksi räätälöity etenemispolku kohti kaksoistutkintoa, ammattiin opiskelun ohella. Sotungin etälukiossa voi myös suorittaa loppuun aiemmin kesken jäänet lukio-opinnot.

​Tarjonta: Kaikki aikuislukion pakolliset lukiokurssit sekä suuri joukko valinnaisia kursseja/opintojaksoja.

Opiskelu

Opiskelu on sekä ohjattua että itsenäistä. Lukuvuosi jakaantuu viiteen periodiin. Opinnot voi aloittaa seuraavasta alkavasta periodista. Opiskelu ja tehtävien suoritus tapahtuu ajasta ja paikasta riippumatta, mutta kurssi/opintojakso on useimmiten opettajan aikatauluttama, ja tehtävillä on palautusaikataulu. Kursseilla/opintojaksoilla tarvitaan oppikirja, verkkoyhteys ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opettaja pitää opiskelijoihin yhteyttä ja antaa palautetta verkon välityksellä. Koe kurssin päätteeksi järjestetään Sotungin lukion tiloissa aina etälukion koeviikolla.

Ylioppilaskirjoitukset

Pääsääntöisesti ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun kyseisen aineen pakolliset kurssit/opintojaksot on suoritettu. Ammatillisen tutkinnon perusteella voi saada kirjoitusoikeuden, jos tutkinto on tai tulee olemaan 2,5 vuotinen toisen asteen tutkinto. Ylioppilastutkintoon vaaditaan neljä hyväksytysti suoritettua yo-koetta. Lisätietoja antaa opinto-ohjaajamme!

Opintotuki aikuisopiskelijalle

Kelan opintotuen myöntämisehdoissa aikuislukio-opiskelulle on mahdollista saada tukea, jos suorittaa samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon, ja lukuvuoden aikana osallistuu kymmeneen lukiokurssiin tai kahteen yo-kokeeseen. Tukea haetaan suoraan Kelan verkkosivuilta www.kela.fi.

Koulutusrahaston Aikuiskoulutustukea on mahdollista hakea, jos opiskelija on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta. Koulutusrahaston tukea haetaan Koulutusrahaston verkkosivuilta.

Avainsanat

Sotungin etälukio