UKK - Sotungin etälukio

Tags

KoulutusOpiskelijat

Miten opiskelu etälukiossa tapahtuu?

Opiskelu tapahtuu oppimisympäristö itslearningissa. Löydät sieltä valitsemasi kurssien/opintojaksojen huoneet ja sieltä kaikki ohjeet kurssin/opintojakson suorittamiseen. Joka kurssissa on palautettavaa suunnilleen yksi tehtävä viikossa. Tämä vaihtelee oppiaineittain ja kursseittain/opintojaksoittain. Kurssin/opintojakson lopuksi on koe.

Onko etälukiossa läsnäoloa?

Etälukiossa ainoastaan kokeet tehdään paikan päällä periodin lopussa. Voit valita koeilloista itsellesi sopivimmat. Yksi koe / koeilta on hyvä, sillä muuten saattaa tulla kiire useamman kokeen tekemisessä.

Onko etälukiossa saatavilla opetusta tai muuta tukea?

Kursseissa/opintojaksoissa voidaan pitää etätunteja. Etätunnit on ilmoitettu opinto-oppaassa. On myös kursseja/opintojaksoja, joissa ei pidetä etätunteja tiettyyn aikaan, vaan opettaja ilmoittaa esim. mahdollisuudesta varata aika opettajalle. Joka kurssissa/opintojaksossa sinulla on mahdollisuus saada opettajan apua ja siksi olemme julkaisseet opettajien yhteystiedot opinto-oppaassa. Myös Wilman kautta viestittely on hyvä tapa olla yhteydessä opettajaan.

Mistä tiedän, mitkä kirjat tarvitsen kursseille/opintojaksoille?

Kurssien/opintojaksojen oppimateriaali löytyy kunkin oppianeen kohdalta täältä . Lisäksi tiedot kursseilla/opintojaksoilla käytettävistä oppikirjoista löytyy opinto-oppaasta oppiaineiden kurssiesittelyissä.

Onko etälukiossa mahdollista opiskella, vaikka ei asu Vantaalla?

Etälukiossa opiskelu on mahdollista myös toiselta paikkakunnalta tai jopa ulkomailta käsin. Jos koetta ei ole mahdollista tehdä paikan päällä Sotungissa, olemme toimittaneet kokeet valvovalle taholle. Opiskelija itse järjestää valvonnan esim. jonkun oppilaitoksen kanssa. Mikäli valvova taho pyytää maksua valvonnasta, opiskelija vastaa niistä itse. Sähköisiä Abitti-kokeita ei ole mahdollista tehdä muulloin, kun etälukion omissa koepaikoissa.

Lukio-opinnoistani on jo useampi vuosi. Onko silti mahdollista jatkaa opiskelua lukiossa?

Kyllä on. Mikäli tulet suorittamaan lukion päättötodistusta, opinto-ohjaaja tekee hyväksiluvut suorittamistasi lukiokursseista/opintojaksoista alkutapaamisessa. Muista siis ottaa todistuksesi mukaan alkutapaamiseen. Lukiokurssit/opintojaksot eivät vanhene, mutta saattaa olla etteivät ne vastaa täysin numerojärjestystään nykyisessä aikuislukion opetussuunnitelmassa.

Minulla on ammatillinen tutkintotodistus ja haluan ylioppilaaksi. Mitä kursseja/opintojaksoja minun tulee opiskella?

Mikäli sinulla on vähintään 180 osaamispisteen laajuinen ammatillinen perustutkinto, voit osallistua ylioppilaskokeisiin ilman pakollisia kursseja. Sinulla on siis kirjoitusoikeus kaikkiin oppiaineisiin jo olemassa. Samoin jos parhaillaan opiskelet ammatillista tutkintoa ja sinulla on vähintään 90 osaamispisteen laajuiset opinnot takana, voit osallistua ylioppilaskokeisiin. Koska ylioppilaskokeet perustuvat lukion pakollisten ja syventävien kurssien/opintojaksojen sisältöihin, suosittelemme valmentautumaan ylioppilaskokeisiin tekemällä kirjoitettavan aineen kursseja mahdollisimman laajasti.

Olen jo valmistunut ylioppilaaksi. Voinko tulla täydentämään ylioppilastutkintoani Sotungin etälukiossa?

Voit tulla uusimaan kokeitasi meillä, mikäli olet valmistunut Sotungin etälukiosta. Tilanpuutteen vuoksi otamme tällä hetkellä ilmoittautumisia ylioppilaskirjoituksiin niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet meillä vähintään yhden kurssin. Hyväksytyn ylioppilaskokeen voi uusia rajattomasti. Vanhamuotoisen reaalikokeen voi uusia osallistumalla yhden kerran yhden reaaliaineen kokeeseen. Huomaathan, että ylioppilaskokeet on digitalisoitu asteittain eli kaikki kokeet tehdään keväästä 2019 lähtien tietokoneella Abitti -järjestelmässä. Voit valmentautua digitaalisiin kokeisiin valitsemalla etälukion kursseja/opintojaksoja. Lisätietoa saat Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi

Keywords

Sotungin etälukio