Opiskelun tuki Sotungin etälukiossa

Tags

KoulutusOpiskelijat
Sotungin etälukio, opiskelun tuki

Tukea opiskeluun ja opintojen suunnitteluun

K‍äänny etäohjaajasi tai opinto-ohjaajasi puoleen, mikäli haluat tehdä muutoksia opintoihisi tai opintosi eivät etene. Yhdessä voitte pohtia uutta sopivaa aikataulua opintojaksojen suorittamiselle. Ota yhteyttä suoraan aineenopettajaan, mikäli etenemisen ongelmat liittyvät tiettyyn aineeseen tai tarvitset tukea oppianeessa.

Sotungin etälukiossa on tarjolla erityisopettajan, psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Erityisopettajalta saatava tuki on pääsääntöisesti lukiossa ohjauksellista keskittyen esimerkiksi opiskelutaitoihin, opiskelutekniikoihin, keskittymisen tukikeinoihin, motivaatioon ja ajanhallinnan haasteisiin. Erityisopettaja ei anna tukiopetusta oppiaineissa. Erityisopettajalta saa apua erilaisiin oppimisvaikeuden selvityksiin ja tukimuotoihin liittyen. Erityisopettajan kanssa voidaan suunnitella myös opintojaksojen/kurssien kokeisiin tarvittavat erityisjärjestelyt. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä (lisäaika, pienryhmätila) ylioppilaskokeisiin, otathan yhteyttä erityisopettajaan ajoissa (viimeistään puoli vuotta ennen ensimmäisiä ylioppilaskokeita). Tapaamiset voidaan järjestää etänä tai paikan päällä koululla. Aika varataan Wilmaviestillä. 

Opiskelijat voivat itse varata ajan psykologilta tai kuraattorilta Wilman kautta tai puhelimitse (soitto, tekstari, Whatsapp). Käynnit psykologilla ja kuraattorilla ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Psykologin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti mm. opiskelusta, ajankäytönsuunnittelusta, jännittämisestä, tunteista, tulevaisuuden toiveista ja suunnitelmista, elämässäsi tapahtuneista isoista muutoksista, ihmissuhteista. Kuraattorin puoleen voi kääntyä esimerkiksi asumiseen, sosiaaliturvaan ja  sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin kanssa voi keskustella myös jaksamisesta ja motivaatiosta sekä yleensä elämänhallinnasta.

Opiskeluterveydenhuollossa ohjataan opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, autetaan eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tuetaan opiskelukykyä. Terveydenhoitajan vastaanotolle voi varata ajan puhelimitse tai sähköpostilla. Terveydenhoitajan tilat ovat Sotungin lukion 3. kerroksessa. 

Nuorten ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄ

Jos nuori alle 29-vuotiaana keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa ilman jatkosuunnitelmia, nuorisolain mukaan oppilaitoksen on luovutettava nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten. Yksilöinti- ja yhteystiedot ovat: nuoren nimi, henkilötunnus, kotikunta, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä alaikäisen nuoren huoltajan yhteystiedot. Yhteystiedot saatuaan etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä nuoreen ja selvittää, onko nuori tuen tarpeessa. Vantaalaisten nuorten osalta etsivää nuorisotyötä koordinoi Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä.

Keywords

Opiskelun tuki