Vantaan 9. -luokkalaiset Sotungin aikuislukiossa

Vantaalaisten 9.-luokkalaisten lukiokurssien/opintojaksojen suorittaminen Sotungin etälukiossa
HUOM! Opintoja voivat tällä hetkellä suorittaa vain Vantaan peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset oppilaat.

Lukuvuoden 2021-22 alussa lukiot siirtyvät asteittain uuteen opetussuunnitelmaan. Aiemman opetussuunnitelman kurssien vastaavuuksista voi kysellä etälukion aineenopettajalta, mutta lopullisesti kurssien hyväksilukemisen päättää oppilaan tuleva lukio.

Ilmoittautuminen: Yläkoulun opettaja ja oppilas täyttävät yhdessä etälukion opettajan lähettämän ilmoittautumislomakkeen (täytä koneella ja tulosta allekirjoitusta varten). Lomake lähetetään etälukion ainevastaavalle opettajalle (yhteystiedot ovat alla). Tämän jälkeen etälukion opettaja lähettää yläkoulun opettajalle ja oppilaalle ohjeet kurssin/opintojakson suorittamiseen.

Yhdeksäsluokkalaiset, jotka haluavat lisähaasteita opiskeluun jo peruskoulun aikana, voivat opiskella lukio-opintoja Sotungin etälukion kautta. Peruskoulun oma aineenopettaja tukee ja ohjaa oppilastaan lukio-opintojen suorittamisessa. Sotungin etälukion opettaja seuraa oppilaan etenemistä, tarkastaa tehtäviä, antaa oppimisesta palautetta sekä arvioi kurssin/opintojakson normaalien lukion arviointikriteereiden mukaisesti.

Oppimateriaali: Oppilas saa oppimateriaalin etälukion kautta.

Kurssin/opintojakson opiskelu: Kurssin/opintojakson suorittamiseen voi kuulua palautettavia tehtäviä, kirjan tehtävien tekemistä, erilaisia välitestejä, esseitä ym. Opiskeluohjeet saa kurssin/opintojakson opettajalta.

Koe: Kun oppilas on tehnyt tarvittavat tehtävät ja on omasta mielestään valmis kokeeseen, hänen opettajansa sopii etälukion opettajan kanssa kokeen suorittamisesta. Kokeen voi suorittaa oppilaan omassa koulussa tai hän voi tulla tekemään sen Sotungin etälukioon.

Todistus: Sotungin etälukion opettaja arvioi kokeen ja kurssin/opintojakson lukiokurssin/opintojakson arviointiperusteiden mukaisesti. Oppilas saa erillisen todistuksen suorituksestaan.